Vinfeed Blog

VINFEED d.o.o. je osnovan2007. godine u Novom Sadu. Osnovna delatnost je uvoz i distribucija bioloških aditiva I komponenti za stočnu hranu i vodu.  Od osnivanja VINFEED d.o.o. je ekskluzivni zastupnik kompanije BIOMIN na području Srbije. BIOMIN je proizvođač prirodnih aditiva visokog kvaliteta namenjenih poboljšanju zdravstvenog stanja I performansi životinja I prisutan je na tržištima širom sveta. Takođe zastupamo sledeće kompanije: JRS (Nemačka) – celuloza za stočnu hranu, Schils (Holandija) – zamene za mleko, Eurovix (Italija) – biološki tretman organskog otpada u stočarstvu, Angel Yeast (Kina)– organski vezani selen, I drugi aditivi na bazi kvasca.