Arbocel

Izvor prirodne celuloze namenjen primeni u stočnoj hrani. Vlakna su veoma sitne granulacije, fibrilirana i nerastvorljiva. Sadržaj sirove celuloze min. 65%. Arbocel ima veliku sposobnost upijanja vode. Primena kod svinja, živine, ribe i kućnih ljubimaca.

arbocel

Proizvođač je J. RETTENMAIER & SOHNE (Nemačka), renomirana svetska kompanija za proizvodnju celuloznih vlakana.  ARBOCEL se proizvodi iz odbranih vrsta drveta i garantovano ne sadrži mikotoksine. Ima veliku sposobnost upijanja vlage.

Dostupan je u dva oblika: u granulama – Arbocel RC i u prahu – Arbocel R.

Preporučuje se u ishrani suprasnih i laktirajućih krmača,  tovnih svinja, prasadi, svih kategorija živine, kunića, riba i kod teladi.

Doziranje: 0,5 – 2% u krmnoj smeši

Preuzmite:

download Sačuvajte brošuru za Arbocel RC za tovne svinje.

download Sačuvajte brošuru za Arbocel RC za kućne ljubimce.

download Sačuvajte brošuru za Arbocel za priplodne svinje.

Imate Dodatna Pitanja?

Kontaktirajte Nas