Biomin® Weanolyte

Proliv vodi do gubitka tečnosti i elektrolita, naročito natrijuma, hlora i bikarbonata. Posledice su dehidracija, hipoglikemija i acidoza. Weanolyte sadrži esencijalne elektrolite koji uravnotežuju acido – bazni odnos. Visoko je rastvorljiv, ukusan i efikasan odmah nakon unosa.

Karakteristike:

 • visoko rastvorljiv, ukusan i deluje direktno
 • sadrži esencijalne elektrolite koji normalizuju acido – baznu ravnotežu
 • glukoza kao lako dostupan izvor energije i podrška usvajanju elektrolita
 • vitamini E i C obezbeđuju ubrzano jačanje imunog sistema

BIOMIN Specijaliteti

… su posebni i u skladu sa ISO standardom i HACCP konceptom formulisani aditivi stočnoj hrani kao podrška: plodnosti, varenju, kondiciji i vitalnosti, namenjeni specifičnim problemima u ključnim trenucima.

Biomin® Weanolyte

Dodatak ishrani prasadi i teladi u periodu odbijanja i u slučaju proliva. Specifičnog je funkcionalnog sastava u svrhu uravnoteženja pri nedostatku elektrolita i sprečavanja dehidratacije kod proliva i indigestija.

Uzroci problema:

 • Greške u ishrani: promena hrane i prejedanje, neodgovarajuće snižavanje pH, smanjenje udela mikrobne fermentacije , poremećena resorpcija Na i vode, stres.
 • Bakterije i virusi: oštećenje epitela tankog creva, pričvršćivanje patogena na oštećenu sluzokožu creva, smanjenje crevne resorpcije.

Posledice idigestija i proliva:

 1. Dehidracija: udeo vode u fecesu povećava se na > 95 %
 2. Gubitci elektrolita: uglavnom Na i Cl – hipoglikemija i acidoza

Način delovanja

 1. Izvor esencijalnih elektrolita:
 • ekstracelularna elektroliza: Na, Cl i bikarbonati.
 • Intracelularna elektroliza: K, Mg i organski P.
 • Bikarbonati: acido – bazna ravnoteža.
 • Na – K pumpa.

  2.  Izvor glukoze:

 • Važan za transport elektrolita iz creva u krvotok kroz epitel.
 • Stimulativan efekat na resorpcijski i transportni mehanizam epitela.
 • Služi kao važan izvor energije.

 3.  Vitamin E i C:

 • potpomažu snagu imunog sistema životinja.

Primena

 • Telad: u slučaju proliva i pri promeni hrane i objekta, preporučuje se u kombinaciji sa P.E.P. Sol
 • Prasad: tri dana nakon odbijanja, u slučaju proliva
 • Tovne svinje: podrška terapiji
 • Koke nosilje i ćurke: podrška terapiji

Doziranje

Rastvor za napajanje: 50 grama Weanolyte u 1 litru vode:

 • Prasad: 0.5 litara rastvora dnevno po prasetu maksimalno 3 dana
 • Telad: 1 – 1,5 lit. rastvora 2 – 3 puta dnevno

U vodi za piće: 20 grama Weanolyte u 1 litru vode:

 • Prasad/tovne svinje: 400 g Weanolite u litri vode za 5 % doziranje u vodi za piće max. 3 dana
 • Koke nosilje: 5000 g Weanolite/1000 ptica dnevno max. 7 dana

Imate Dodatna Pitanja?

Kontaktirajte Nas