Biostabil

je mešavina različitih homofermentativnih  i heterofermentativnih bakterija za postizanje brzog i pravilnog zakišeljavanja i prevenciju kvarenja silaže/senaže nakon otvaranja silosa.

Efekti bakterijskog inokulanta Biostabil:

 • Pravilna i brza fermentacija
 • Duža aerobna stabilnost – značajno manje kvarenja
 • Manji gubici suve materije i energije u masi
 • Veća produktivnost i profit

 

Biomin® BioStabil Plus

download Sačuvajte brošuru u PDF formatu.

Biostabil-Plus

Biomin® BioStabil Plus se koristi za pripremu silaže od:

 • lucerka,
 • detelina,
 • trava,
 • grahorica,
 • združeni usevi,
 • travno leguminozne smeše.

Silažna masa mora biti dobro sabijena i pokrivena u silosu ili u balama.

 

Biomin® Biostabil Mays

download Sačuvajte brošuru u PDF formatu.

Biostabil-Mays

se koristi za pripremu silaže od kukuruzne biljke i zrna, celog klipa, sirka i čičoke.

Mešavina homo- i heterofermentativnih bakterija

 • Bolja fermentacija
 • Duža aerobna stabilnost
 • Manji gubici suve materije i energije
 • Veća produktivnost i profit

 

Biomin® BioStabil Wrap

Biomin® BioStabil Wrap je namenjen silaži /senaži od leguminoza u rolo-balama i kobasicama.

Sadrži homofermentativne bakterije.

 

Biomin® BioStabil Biogas

Biomin® BioStabil Biogas za pripremu silaže namenjene proizvodnji biogasa. Omogućava izrazito dobru stabilnost silaže u dužem periodu.

Osim brze i potpune fermentacije, naglasak je stavljen na proizvodnju sirćetne kiseline koja je preduslov za dužu aerobnu stabilnost supstrata za mikrobe u proizvodnji biogasa i bitan modul za metanogeni proces.


Pakovanje:

kesice težine 200 g

Doziranje i primena

Sadržaj kesice od 200 g je dovoljan za siliranje 50 tona sveže biljne mase. Napraviti predmešavinu u posudi sa 5 – 10 L vode postepeno dodajući proizvod uzmešanje. Ovaj rastvor usuti zatim u aplikator. Uzeti 50 litara vode na svakih 200 g preparata. Primeniti1 litru rastvora silažnog aditiva na 1 tonu biljne mase.

Bezbednost

Biomin® BioStabil nije toksičan, nije korozivan i ne potiče od genetski modifikovanih mikroorganizama.

Nisu potrebne posebne mere opreza.

Imate Dodatna Pitanja?

Kontaktirajte Nas