Biotronic® SE forte LIQUID – tečni zakiseljivač, za vodu i hranu

Biotronic® SE forte LIQUID se primenjuje u vodi za piće (1 do 2 litre na tonu vode), ili se naprskava na krmnu smešu ili TMR u procesu mešanja (1.5–3 litre na tonu hrane).

Koristiti veće doze u slučaju veće kontaminacije.

Efikasan je u preventivi E. Coli i salmonele.

Primenjuje se kod svih vrsta životinja.

download Sačuvajte brošuru u PDF formatu.

Imate Dodatna Pitanja?

Kontaktirajte Nas