Biotronic® Top forte

KeyVisual_VinfeedWebsite_Top3

Novo u higijeni hrane!
Nova formula sinergističke kombinacije organskih kiselina i Biomin® Permeabilizing Complex-a

Biomin® Permeabilizing Complex

raskida spoljnu membranu Gramnegativnih bakterija i time povećava antimikrobnu aktivnost organskih kiselina. Štetne bakterije, kao Salmonella spp. i E. coli se smanjuju i drže pod kontrolom. Biomin® Permeabilizing Complex je jedinstveno jedinjenje za pojačanje delovanja organskih kiselina i drugih antimikrobnih jedinjenja.

Organske kiseline

poboljšavaju higijenu hrane redukovanjem pH i pufernog kapaciteta, i kontrolom bakterija kao Salmonella spp. i E. coli i smanjuju broj kvasaca i plesni. Ovo sprečava kvarenje hrane, održava hranjivu vrednost i rok trajanja. Redovno korišćenje organskih kiselina u tretmanu hrane, smanjuje rizik kvarenja i rekontaminacije i vrši istovremeno zakiseljavanje gornjeg dela gstrointestinalnog trakta životinje.
Aktivne supstance su nanete na postepeno otpuštajući nosač, koji garantuje pravovremeno oslobađanje jedinjenja u hrani i crevnom traktu.

Osnovne prednosti:

Poboljšanje higijene hrane:
• Smanjenje pH hrane
• Smanjenje broja bakterija i gljivica u hrani
• Prevencija nekontrolisane bakterijske proliferacije

Optimizacija svarljivosti:
• Smanjenje pufernog kapaciteta
• Optimizacija varenja proteina
• Stabilizacija pH vrednosti u želudcu

Primena i doziranje: 
• Biotronic® Top forte se umešava u hranu.
• 1.85 – 4.50 kg/t hrane
• Krmače i prasad: 2.50 – 4.50 kg/t hrane Tovne svinje: 1.85 – 4.50 kg/t hrane Živina: 1.85 – 4.50 kg/t hrane
• U kritičnim periodima (zalučenje, stres, promena hrane) preporučuje se do 9 kg/t hrane. Doza zavisi od intenziteta bakterijskog opterećenja i sastava hrane.

 

download Sačuvajte brošuru u PDF formatu.

Imate Dodatna Pitanja?

Kontaktirajte Nas