Biotronic® Top liquid

KeyVisual_VinfeedWebsite_Top3

Sinergizam u kombinaciji organskih kiselina i Biomin® Permeabilizing Complex za jači antibakterijski efekat i poboljšani rast.

Biomin® Permeabilizing Complex

raskida spoljnu membranu Gramnegativnih bakterija i time povećava antimikrobnu aktivnost organskih kiselina. Štetne bakterije, kao Salmonella spp. i E. coli se smanjuju i drže pod kontrolom. Biomin® Permeabilizing Complex je jedinstveno jedinjenje za pojačanje delovanja organskih kiselina.

Organske kiseline

poboljšavaju higijenu hrane redukovanjem pH i pufernog kapaciteta, i kontrolom bakterija kao Salmonella spp i E. coli. Ovo sprečava kvarenje hrane, održava hranjivu vrednost i rok trajanja. Redovno korišćenje organskih kiselina u tretmanu hrane, kada se uzme u obzir vlažnot i uslovi čuvanja, smanjuje rizik kvarenja i rekontaminacije.

Osnovne prednosti:

• Pojačava antimikrobno dejstvo organskih kiselina
• Smanjuje pH i broj bakterija poboljšavajući higijenu hrane i vode
• Smanjuje rizik od Gram-negativnih bakterija
• Smanjuje mortalitet i učestalost proliva i oboljenja
• Poboljšava performans

Primena i doziranje: 
• Za očuvanje i stabilizaciju gotove smeše do 14 % vlage: uključiti 0,75 – 2,0 lit/toni hrane. Veći sadržaj vlage, loši uslovi čuvanja ili veće temperaturne razlike i duže čuvanje zahtevaju veće doze od 2,0 – 4,0 lit/toni.
• Primena u tečnoj ishrani: Dodatak Biotronic® Top liquid zaustavlja fermentaciju i njene posledice. Primeniti 0,75 – 1,5 lit po toni tečne hrane.
• Za čišćenje tankova za hranu i cevnih transportera: isprati kontejnere sa 1,5 %-tnim rastvorom Biotronic® Top liquid. Ovaj rastvor se može iskoristiti u sledećem hranjenju razređivanjem do 0,15 % pre umešavanja u tečnu hranu.
• Za bolje performansei dezinfekciju vode: Primeniti 0,3 – 1,5 lit Biotronic® Top liquid u 1000 lit vode za piće kroz sistem za doziranje, kao Dosatron (vidi tabelu 1).
• Za stabilizaciju TMR: rastvoriti 1,5 lit Biotronic® Top liquid u 10 lit vode za 1 tonu hrane.
• Zakiseljavanje mleka za telad: primeniti 3,0 – 8,0 ml Biotronic® Top liquid u litri melka ili zamene. Mleko treba ohladiti na 20 °C. Rastvoriti Biotronic® Top liquid sa vodom u odnosu 1:10. Koristiti 30 – 80 ml rastvora po litri mleka. Mleko ne treba da pređe 30 °C da ne bi koagulisalo.

 

download Sačuvajte brošuru u PDF formatu.

Imate Dodatna Pitanja?

Kontaktirajte Nas