Biotronic® Top3

KeyVisual_VinfeedWebsite_Top3

Trostruko dejstvo protiv patogenih bakterija!

Formula sinergetskog delovanja koja sadrži: organske kiseline, fitogene materije i Biomin® Permeabilizer.

Organske kiseline

poboljšavaju higijenu hrane, sniženjem pH i pufernog kapaciteta hrane poboljšavaju iskorišćenje proteina, i kontrolišu prisustvo bakterija, kao Salmonella sp. i E. coli.

Fitogene materije

(Cinamaldehid)deluju sinergistički sa organskim kiselinama u pravcu smanjenja mikrobnog opterećenja u crevnom traktu životinja.

Biomin® Permeabilizer

raskida spoljašnju membranu gram-negativnih bakterija i povećava antimikrobnu aktivnost organskih kiselina i cinamaldehida. Štetne bakterije, kao Salmonella sp. i E. coli, u hrani i crevnom traktu se smanjuju i drže pod kontrolom.

Najvažniji korisni efekti: Bolja higijena hrane, bolji prirast i konverzija hrane, smanjen mortalitet, smanjen rizik od nespecifičnih crevnih oboljenja

Primena:  Biotronic® Top3 se umešava u koncentrat za životinje.

Doziranje: Živina, svinje, riba: 1.0 kg/t hrane.

 

BIOMIN® Permeabilizer destroys outer membrane of gram-negative bacteria (Escherichia coli, Salmonella) and the synergism, and organic acids phytogenic components.

download Sačuvajte brošuru u PDF formatu.

Imate Dodatna Pitanja?

Kontaktirajte Nas