Bolje varenje za veću efikasnost hrane – Digestarom® Sow

Digestarom® Sow, Italy, 2012/2013, Ogled 580

Plan ogleda

Uticaj Digestarom® Sow na reprodukciju
– lokacija: komercijalna farma, Italija
– životinje: Topigs 20 x Duroc
– tretmani:
1. standardna hrana (SD, 1.1.2012 – 30.5.2012)
2. Digestarom® Sow (150 g/t in SD, 1.1.2013 – 30.5.2013)

Poboljšanje procenta oprasivosti

kontrola Digestarom® razlika
Trajanje ogleda (d) 152 151
Br. krmača (Ø n) 1088.67 1041.25
Broj osemenjavanja po krmači (n) 2.47 2.57 + 0.10
% prašenja 90.45 91.61 + 1.16
broj prašenja po krmči godišnje 2.234 2.354 + 0.12

Bolji parametri reprodukcije

kontrola Digestarom® razlika(%)
Trajanje ogleda (d) 152 151
ukupno rođeno prasadi (n) 15.29 15.62
ukupno živorođeno (n) 13.90 14.09 + 1.37
br. odbijene prasadi po prašenju (n) 12.03 12.26 + 1.91
Indeks prašenja (n) 2.23 2.35 + 5.38
broj zalučene prasadi po krmači godišnje (n) 26.87 28.86 + 7.41

Cost-Benefit analiza

konzumacija hrane u toku ogleda (kg) 541
indeks prašenja (n) 2.354
potrošnja hrane po krmači godišnje (kg) 1273
trošak za aditiv (€) 4.78
više prasadi zalučeno po krmači (n) 1.99
dobit po krmači (€) 89.55
profit po krmači (€) 84.77
ROI 17.73

Zaključak

– u ovom ogledu dodatak Digestarom® Sow je povećao indeks prašenja
– Broj prašenja godišnje je povećan za 5 %
– Digestarom® Sow je povećao broj zalučene prasadi po krmači za 1,99