Category: Inaktivatori mikotoksina (Mycofix)

BNR_MTX_EUreg_Vinfeed_670x270_SRB

Ne dozvolite da mikotoksini smanjuju Vaš profit. Zaštitite životinje. Imuni i reproduktivni sistem, bubrezi i jetra bivaju oštećeni od strane mikotoksina, a performanse su smanjene. Mycofix obuhvata tri strategije za borbu protiv različitih toksina: adsorpcija, biotransformacija i biozaštita.