Category: Inokulanti za silažu (Biostabil)

Biomin® BioStabil je mešavina različitih homofermentativnih  i heterofermentativnih bakterija za postizanje brzog i pravilnog zakišeljavanja i prevenciju kvarenja silaže/senaže nakon otvaranja silosa.