Category: Probiotici, sinbiotici, prebiotici

Mlade životinje su zbog nestabilne crevne flore i nezrelog imunog sistema visoko podložne infekcijama. Brzo uspostavljanje korisne mikroflore i optimalan nespecifični imuni sistem su odlučujući faktori otpornosti na patogene infekcije. Rešenje: Probiotici su živi mikroorganizmi koji se dodaju u hranu sa ciljem uspostavljanja zdrave mikroflore. Način dejstva probiotika kao aditiva u ishrani se bazira na sledeća tri principa:

• Kompetitivno isključivanje u borbi za hranjive materije i receptorska mesta na epitelu
• Sinteza baktericidnih supstanci (bakterijski antagonizam)
• Imunomodulacija