Category: Rotaflex cleaner

Rotaflex je uredjaj za čišćenje protočnih cevi u mlinskoj i pekarskoj industriji