Category: Tretman organskog otpada na farmi

Micropan – mikrobiološki preparati za razgradnju organskog otpada u kanalima i septičkim jamama, higijenizaciju prostora, poboljšanje mikroklime, smanjenje smrada i bolji kvalitet stajnjaka.