Category: Zakiseljivači i konzervansi (Biotronic)

Biotronic TOP linija kombinuje organske kiseline sa Permeabilizing Complex-om i fitogenim aditivima. Permeabilizing Complex slabi spoljnu membranu gram-negativnih bakterija i omogućava prolaz antimikrobnih jedinjenja u ćeliju. Zakiseljavanjem se smanjuje pH i vrši higijenizacija hrane i vode, aktiviraju enzimi u procesu varenja, produžava održivost hrane. Efekti kod životinja su bolja konverzija, manje crevnih oboljenja i bolja mikroklima.