Digestarom za preživare

Digestarom® je aromatski dodatak na bazi esencijalnih ulja posebno dizajniran da podstakne konzumaciju, varenje i konverziju hrane kod preživara.

Sastav:

Digestarom® Dairy se baziran na standardizovanoj mešavini esencijalnih ulja, začina, biljnih ekstrakta dizajniranih za svaku pojedinačnu kategoriju životinja. Načinjen je od sirovina najvišeg kvaliteta prema nacionalnim i internacionalnim standardima farmaceutske industrije.

Zdrav crevni trakt je preduslov za dobro opšte zdravlje životinje i visoke performanse. Ne samo da povoljno utiče na usvajanje i korišćenje hranjivih materija, već ima i značajan uticaj na imuni sistem. Stresne situacije kao što su promena hrane, okruženja, smeštaja, mogu dovesti do smanjenog unosa hrane, slabije svarljivosti i lošeg iskorišćenja. 

Digstarom linija za preživare:

  • Digestarom Dairy – za krave, 2-3 g/grlo / dan
  • Digestarom Milk – u zameni za mleko
  • Digestarom Calf – za telad u starteru, 300 g/t
  • Digestarom Beef – za junad u tovu, 150 g/t

download Sačuvajte brošuru za Digestarom Dairy.

download Sačuvajte brošuru za Digestarom Calf.

Imate Dodatna Pitanja?

Kontaktirajte Nas