Digestarom PEP liquid

Energija u tečnom obliku dopunjena fitogenim materijama i vitaminom E za oralnu primenu sa ciljem smanjenja mortaliteta prasadi na sisi.

Digestarom-PEP

Veći deo gubitaka u period sisanja događa se u toku prva 3 dana života (60%) zbog ugnječenja ili slabe vitalnosti prasadi/teladi. Da bi se smanjili gubici u periodu sisanja neophodno je pokloniti veću pažnju prasadima odmah nakon rođenja. Biomin® P.E.P. liquid je posebno dizajniran da prevenira gubitke u laktaciji, a koji nastaju zbog slabe vitalnosti prasadi/teladi, proliva i nedovoljnog unosa kolostruma – odnosno, energije.

Način dejstva:
  • visoko-energetska dopuna
  • kontroliše varenje i stabilizuje zdravlje crvnog trakta
  • podstiče imunitet

pep_liquid

Uzroci slabe vitalnosti neonatalne prasadi:
  • niska porođajna težina <1000g
  • mali unos kolostruma
  • slab imuni odgovor
  • nizak unos energije
  • raskrečenje
  • crevna oboljenja, proliv
Primena i doziranje:

Biomin® P.E.P. liquid se daje životinjama sa oralnim aplikatorom.

Prasad: 1 pumpica*/dan

Telad: 5 do 8 pumpica*/dan

*1.1ml

Trajanje: 1 – 2 dana (zavisno od digestivnog stresa)

download Sačuvajte brošuru u PDF formatu.

Imate Dodatna Pitanja?

Kontaktirajte Nas