Digestarom PEP sol

Digestarom – esencijalna ulja u živinarstvu

Pilići, ćurke, koke nosilje, odgoj, roditeljsko jato

Tečni fitogeni aditiv – rastvor mešavine esencijalnih ulja za primenu u vodi za piće ili zameni za mleko radi održanja dobrog zdravlja crevnog trakta i prevencije digestivnog stresa.

Zdrav crevni trakt je preduslov za dobro ukupno zdravlje i performanse životinja. Kao posledica lošeg varenja, u crevnom traktu ostaju velike količine sastojaka koje predstavljaju pogodnu podlogu za razvoj i kolonizaciju patogenih bakterija, što dovodi do enteričkih oboljenja.

U vodi za piće

Nakon vakcinacije ili kod promene hrane (stres)

Tokom 3-5 danaDigestarom® P.E.P. Sol: 120/90/60/30 ml na 1000 lit vode za piće

Kao preventiva i potporna terapija u slučaju infekcije E. Coli i Salmonellom

Tokom 3 danaBiomin®PoultryStar (probiotik), zatim tokom naredna 3-4danaDigestarom® P.E.P. Sol:120/90/60/30 ml na 1000 lit vode za piće

Kao preventiva i potporna terapija u slučaju infekcije Klostridijom

1. dana: Digestarom® P.E.P. sol 150 ml na 1000 l vode za piće 

Narednih dana: 90/60/60/30 ml na 1000 l vode,zavisno od jačine proliva
Primeniti antibiotik ako je neophodno

U slučaju smanjene konzumacije

3-5 danaDigestarom® P.E.P. Sol:90/60/60/30 ml na 1000 l vode za piće

Ostale mogućnosti primene:

  • Preventivno u završnom periodu tova (nema karencu)
  • U slučaju pada konzumacije
  • Radi pojačane prevencije od kokcidioze (nije kokcidiostatik!)
  • U slučaju pojave vlažne prostirke
  • Kod nespecifičnog enteritisa
  • Nakon 1. isporuke pilića na klanje

Kod komercijalnih koka i roditeljskog jata:

tri do pet puta u toku eksploatacije u trajanju od 1 – 3 nedelje, 20-30 ml/1000 l. Omogućava kontrolu crevnog trakta i poboljšava performanse

Digestarom PEP sol

download Sačuvajte brošuru u PDF formatu.

Imate Dodatna Pitanja?

Kontaktirajte Nas