Digestarom Poultry

Fitogeni aditiv za živinarstvo

GLAVNE PREDNOSTI KORIŠĆENJA

  • Poboljšanje konzumacije hrane
  • Efikasno iskorišćenje hranljivih sastojaka
  • Omogućava da se iskoriste teško svarljive sirovine
  • Poboljšava performanse i kvalitet mesa
  • Povećava broj i težinu snesenih jaja
  • Poboljšava čvrstinu ljuske
  • Smanjuje emisiju amonijaka u živinarskim objektima
  • Nema neželjene efekte i ne izaziva zavisnost
PRIMENA

Digestarom Poultry se homogeno meša sa premiksom, mineralnim dodatkom ili gotovom smešom. Stabilan je pri uobičajenim uslovima peletiranja i higijenizacije.

DOZIRANJE

Preporučena doza za brojlere, ćurke, koke nosilje, roditelje i patke:

150g/1000kg gotove krmne smeše.

Preuzmite: Digestarom za koke nosilje

Ogled: Digestarom poultry nosilje ogled Nemačka 2015

download Sačuvajte brošuru za Digestarom Poultry.

download Sačuvajte brošuru za Digestarom PEP 125 Poultry.

Imate Dodatna Pitanja?

Kontaktirajte Nas