Digestarom za svinje

Fitogeni aditiv namenjen primeni u svinjarstvu

Lekovito dejstvo Digestarom-a se odražava na:

  • pojačan unos hrane – ukus hrane se poboljšava
  • pojačano lučenje pljuvačke i digestivnih sokova
  • veća svarljivost
  • stabilizacija mikroflore
  • manje crevnih problema

Linija proizvoda:

Digestarom Grow – za prasad u grover periodu
Digestarom Finish – za tov
Digestarom Sow – za krmače

Doziranje: 150 – 300 g/tonu, precizno definisano za svaku kategoriju životinja
Primena u premiksima ili gotovoj krmnoj smeši.

download DIGESTROM SOW 1000 za krmače.

download Digestarom Sow.

download Digestarom Grow.

download Digestarom Finish.

Imate Dodatna Pitanja?

Kontaktirajte Nas