Micropan za kompostiranje

Ubrzanje procesa primenom preparata Micropan Simplex

Micropan Simplex je enzimsko- bakterijski preparat koji se koristi za ubrzanje procesa biljne masekompostiranja.

Primena Micropan Simplex će povećati obrt biomase za 20-30% zahvaljujući bržoj aerobnoj stabilizaciji organske materije. Smanjuju se neprijatni mirisi i dobija kompost boljeg kvaliteta .

Doziranje:

  • 1 kg preparata rasporediti na 1-2 tone biomase. Svakih 15-30 dana je potrebno prevrnuti gomilu radi aeracije i ujednačavanja vlažnosti.
  • Imate Dodatna Pitanja?

    Kontaktirajte Nas