Micropan za farme svinja i lagune

Poboljšanje mikroklime, sanacija sabirnih kanala i laguna

Micropan® LINIJA ZA SVINJARSTVO

EUROVIX S.r.l. (Italija) je kompanija koja primenjuje biotehnologiju u zaštiti životne okoline. EUROVIX je razvio liniju inovativnih enzimsko-bakterijskih proizvoda posebno namenjenih SVINJARSKIM farmama. Zahvaljujući istraživanjima u sopstvenim laboratorijama i saradnji sa nezavisnim Instituima, EUROVIX je u mogućnosti da ponudi preparate na bazi odabranih enzima i mikroorganizama radi efikasnog tretmana organskih nečistoća.

Cilj tretmana:

  • Značajno smanjenje amonijaka i neprijatnih mirisa u objektu i u okruženju, smanjenje učestalosti plućnih oboljenja kod životinja i bolje performanse.
  • Značajno smanjenje broja patogenih bakterija u objektu.
  • Sanacija osoke/otpadne vode sa farme – redukcija hpk i bpk vrednosti, sadržaja amonijaka, ukupnih fosfata, i površinski aktivnih materija.
  • Ubrzanje procesa sazrevanja đubriva u lagunama, homogenizacija đubriva i smanjenje smrada kod manipulacije, kao i povećavanje kvaliteta đubriva za agronomsku primenu.
  • Smanjenje potrebnog fizičkog rada na održavanju higijene, uz značajno smanjenje potrošnje vode, odnosno volumena osoke (tehnološke površine nije potrebno čistiti u istoj meri kao pre).

Karakteristike proizvoda:

  • MICROPAN proizvodi su mešavina odabrnih enzima, mikroorganizama i algi namenjenih degradaciji organsko-ugljeničnih supstanci.
  • MICROPAN proizvodi su bezopasni za životinje i ljude i nisu korozivni (Primena se vrši u prisustvu životinja). Nemaju kontraindikacije i ne zahtevaju nikakvu posebnu zaštitu ljudi kod primene. Ne sadrže genetski modifikovane organizme.
  • MICROPAN proizvodi su aktivni u širokom opsegu temperature i pH vrednosti. Mogu da deluju čak i pri veoma niskoj koncentraciji kiseonika.

Primenjene doze se smanjuju posle izvesnog vremena, dok se efikasnost povećava, između ostalog i zbog eksponencijalnog razmnožavanja mikroorganizama. I posle čišćenja prostorija proizvod ostaje aktivan na površinama i deluje zaštitno.

Poboljšanje mikroklime i higijenskih uslova
Tretman podova, kanala i laguna na svinjarskim farmama

Micropan® Normal

Biotehnološki preparat u prahu

MICROPAN Normal sadrži aktivne mikroorganizme i enzime za deodorizaciju i sanitaciju prostora u svinjarstvu i ubrzanu mineralizaciju osoke. Micropan proizvodi pospešuju proces biodegradacije otpadne organske mase (urin, izmet, hrana) u svinjarstvu koja se javlja na svim tehnološkim površinama. Smanjuje se smrad i koncentracija bakterija u okruženju, i izdvajanje amonijaka i metana. Primenom MICROPAN preparata omogućava se, u dužem razdoblju, zdrava mikroklima u objektu i manji veterinarski troškovi.

Bakterije koje se dalje razmnožavaju u kanalima i lagunama ubrzavaju sazrevanje i homogenizaciju đubriva. Sanacija osoke/otpadne vode sa farme podrazumeva redukciju HPK i BPK vrednosti, sadržaja amonijaka, ukupnih fosfata, i površinski aktivnih materija.

Doziranje i način primene

Praškasti proizvod se ravnomerno razbaca po podu u prisustvu životinja.

Preporučeno doziranje:

  • prve 3 nedelje (faza zasejavanja) 1 kg na 100 m2 nedeljno
  • nadalje (faza održavanja) 0,5 kg preparata na 100m2 svakih 15 dana

Preporučuje se početi tretman kada su sabirni kanali i tankovi prazni ili do 1/3 popunjeni.

Preporučuje se kao vrlo efikasna kombinacija sa Micropan Soluzione: mesečno doziranje 0,8-1,0 lit preparata / 100 m2 u jednom ili više prskanja.

Micropan® Soluzione

tečnost za higijensko tretiranje prostora aerosolizacijom

MICROPAN Soluzione je biološki aktivator razgradnje organskog otpada. Sadrži odabrane mikroorganizme, enzime, esencijalna ulja, glukozu i fiziološki rastvor. Zajedničkim dejstvom bakterije i enzimi vrše razgradnju organskih ostataka u objektu (izmeta, mokraće, hrane), što doprinosi sanitaciji i deodorizaciji okoline i poboljšanju kvaliteta vazduha. Razgradnja organskih materija sprečava opstanak patogenih bakterija na površinama a samim tim i u vazduhu.

Tečni rastvor MICROPAN Soluzione se nanosi u obliku fino raspršene magle nekoliko puta dnevno u određenim vremenskim intervalima. MICROPAN Soluzione svojim delovanjem odstranjuje i sprečava nastajanje smrada i eliminiše ili znatno smanjuje broj prisutnih mikroorganizama kao što su gljivice, plesni i bakterije. Aerosolizacija se posebno primenjuje za preventivu respiratornih oboljenja.

Naročito tokom toplih dana kada je potrebno hladiti prostorije, koncentracija preparata se smanjuje uz produženje vremena raspršivanja. Time se u mikroklimu uvodi veća količina vlage koja pak odvodi višak toplote stvarajući prijatnije uslove na farmi.

Doziranje i način primene:

Preporučeno mesečno doziranje je 1 lit / 100m2 nanošenjem u obliku rastvora. Rastvoriti proizvod u toploj vodi u koncentraciji 3-5% (30 – 50 ml M. Soluzione u 1 litri vode) i rastvorom prskati nedeljno po podu, zidovima, drugim površinama i životinjama sa običnom prskalicom.
U slučaju izrazito loše mikroklime (amonijak, smrad) rastvoriti 5 -10% proizvoda i/ili vršiti češća prskanja. Prskanje se vrši i u prisustvu životinja bez ikakve opasnosti po zdravlje životinja i ljudi.
Micropan Soluzione se nesme mešati sa hemijskim proizvodima.

Preporučuje se kombinacija sa Micropan Normale, kada se vrše ređa prskanja.

download Sačuvajte brošuru u PDF formatu.

Imate Dodatna Pitanja?

Kontaktirajte Nas