Mycofix Plus 3.0

KeyVisual_VinfeedWebsite_Mycofix_Pigs

Kompletno rešenje za inaktivaciju mikotoksina sa 5 modula:

  1. mešavina minerala sa sinergističkim dejstvom,
  2. biološka komponenta,
  3. bakterija BBSH 797,
  4. fitogene materije i
  5. alge.

Preporučuje se za hranu visoko zaraženu različitim mikotoksinima i osetljive kategorije životinja (krmače, nazimice i prasad, mlečne krave, roditeljsko jato).

Efekti

Smanjeno oštećivanje jetre i crevnih membrana usled prisustva mikotoksina, stimuliše i oporavlja imuni sistem, smanjuje probleme u plodnosti nastale dejstvom mikotoksina Doziranje: Krmače i prasad: 1.5 – 2.5 kg/t kompletne smeše* zavisno od nivoa zaraženosti

Mlečne krave: 10 – 50 g/grlo/dan
Roditeljsko jato: 1.5 kg/t kompletne smeše
U slučaju niže zaraženosti i preventiva: 0,5 – 1 kg/t kompletne smeše.

download Sačuvajte brošuru u PDF formatu.

Imate Dodatna Pitanja?

Kontaktirajte Nas