Mycofix Select 3.0

Mycofix-Select-3.0

Sa 4 aktivna modula Mycofix® Select štiti živinu i svinje od mikotoksina:

  1. mešavina minerala sa sinergističkim dejstvom,
  2. bakterija BBSH 797,
  3. fitogenematerije i
  4. alge

Preporučuje se za hranu gde su trihoteceni najveći problem i to za: koke nosilje, piliće u tovu, svinje u tovu.

Efekti

Sveobuhvatno rešenje za problem mikotoksina zahvaljujući procesu selektivne adsorpcije mikotoksina sa polarnom funkcionalnom grupom i mikrobiološkoj inaktivaciji trihotecena, Smanjeno oštećivanje jetre i crevnih membrana usled prisustva mikotoksina, Smanjuje lezije i upale izazvane trihotecenima, Stimuliše imuni sistem i ublažava oštećenja nastala u njegovoj funkciji.

Doziranje: Koke nosilje: 1.5 – 2.5 kg/t kompletne smeše * zavisno od nivoa zaraženosti
Pilići u tovu:  1.5 – 2.5 kg/t kompletne smeše *
Tovne svinje:  1.5 kg/t kompletne smeše *
U slučaju niže zaraženosti mikotoksinima i preventiva: 0,5 – 1 kg/t kompletne smeše

download Sačuvajte brošuru u PDF formatu.

Imate Dodatna Pitanja?

Kontaktirajte Nas