Mycofix

BNR_MTX_EUreg_Vinfeed_670x270_SRB

Ne dozvolite da mikrotoksini smanjuju Vaš profit. Zaštitite životinje. Imuni i reproduktivni sistem, bubrezi i jetra bivaju oštećeni od strane mikotoksina, a performanse su smanjene. Mycofix objedinjuje nekoliko komponenti koje neutrališu širok spektar mikotoksina iz hrane. Različita strategija je neophodna za borbu protiv različitih toksina.