Protilac

protilacc

Zamena mleka za telad i prasad

Protilac prednosti

Protein
 • visoko koncentrovani protein I esencijalne aminokiseline
 • Osnovne esencijalne aminokiseline su uključene zahvaljujući visokom sadržaju mlečnog protein
 • visoko svarljivi protein podstiče konzumaciju
 • ne sadrži antinutritivne faktore
Laktoza
 • Visok sadržaj glukoze snižava pH u želudcu i stabilizuje mikrofloru creva

 • Visok nivo laktoze je naročito pogodan za formulisanje smeša za mlade životinje kao što su Prasad, koja lako vare mlečni šećer (laktozu). Mala Prasad poseduju enzim laktazu koji razlaže laktozu u glukozu I galaktozu

Mast

Homogenizovano sa veoma malim globulama masti 

 • Smanjenu osetljivost na oksidaciju
 • Pun i zaokruženi ukus
 • Bolja stabilnost i veća svarljivost

Primena:

 • Prestarter – 10–25%
 • Starter – 5-15%
 • Zamene za mleko – 5–10%

Imate Dodatna Pitanja?

Kontaktirajte Nas