Uticaj dodatka ARBOCEL® Lignoceluloza na performanse rasta i imunološke parametre kod prasadi

Cilj ogleda je bio da se ispita efekat ARBOCEL® RC Fine u ishrani prasadi različitih kategorija: 1) od 22. do 31. dana života ili 2) od zalučenja (31. dan života) do 52. dana.

Plan ogleda:

Ogled je izveden na komercijalnoj farmi u regionu Parma. Ukupno 100 prasadi (D x (LW x L)) rodjenih od 8 pluriparnih krmaca (3.5±1.5) su podeljene u 2 grupe. Prasad su zalučivana 31. dana starosti.
Grupa 0 – Prasad su dobijala standardnu hranu od 22. do 31. dana starosti (zalučenje!) i od 31. do 52. dana starosti (4 legla, 49 prasadi).
Grupa PW – Prasad su dobijala standardnu hranu od 22. do 31. dana starosti (do odbića) i hranu dopunjenu sa 1% ARBOCEL® RC Fine nakon odbićaa od 31. do 52. dana starosti (4 legla, 51 prasadi).
Predstarter i starter smeše su bazirane na ječmu, kukuruzu, soji, surutki i ribljem brašnu.

Performanse porasta:

Najveći dnevni prirast (ADG) i najveću prosečnu konzumaciju (ADFI) postigla su prasad u PW grupi.

diagram1

diagram2

U poredjenju sa kontrolom završna težina je bila veća za i 22% u PW grupi.

Imunološki parametri:

Pig-MAP cirkuliše u krvotoku i to je jedinjenje koje se među prvima pojavljuje u slučaju imunog odgovora. Sedam dana nakon odbića, u vreme najvećeg stresa, prasad koja su dobijala ARBOCEL® od momenta zalučenja (PW grupa) su imala nižu koncentraciju PIG-MAP u krvi (p<0,05) u oredjenju sa kontrolnom.

diagram3

Zaključak:

Primena ARBOCEL® -a kod prasadi do 52. dana života je pokazala sledeće rezultate:
– Signifikantno veći prirast i konzumaciju i bolju konverziju hrane (Završna težina + 22% u grupi PW)
– Važan imunološki faktor (Pig-MAP) da zalučenje izaziva stres i nespecifični imuni odgovor kod životinja. Prasad koja su dobijala ARBOCEL® od zalučenja (grupa PW) su najbolje podnela ovaj stresni period.
ARBOCEL® lignoceluloza u starteru poboljšava zootehničke parametre kao i imunološke parametre nespecifičnog odgovora kod prasadi.