Žive ćelije kvasca

Stimuliše aktivnost celulolitičkih bakterija u buragu čime se postiže sledeće:

  • Brži proces varenja, veća konzumacija hrane
  • Više energije iz kabaste hrane
  • Stabilizacija kiselosti buraga, manja opasnost od acidoze
  • Povećana mlečnost i perzistencija laktacije
  • Bolja kondicija životinje

Doziranje kod krava 10 g po grlu dnevno; u koncentratu 1 kg/t.

Aktivne ćelije kvasca u ishrani svinja

Doziranje za krmače prasad odgoj tov
grama u toni koncentrata 500 500-1000 500 300-500

Pakovanje: vakum 10 kg

Imate Dodatna Pitanja?

Kontaktirajte Nas